VASTUULLISTA KIERRÄTYSTÄ ENERGIATEHOKKAASTI

Uusi toimintamalli rakennus- ja teollisuusjätteen kierrättämiseen

Tehokierron uuden edistyksellisen toimintamallin avulla voidaan tarjota rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Osaamisemme perustuu asiantuntevaan henkilöstöön, jolla on pitkä kokemus alalta, mm. kierrätysraaka-aineiden ja biopolttoaineiden valmistuksesta. Hyödynnämme ja sovellamme toiminnassamme uusinta kierrätysteknologiaa ja joustavaa kierrätyslogistiikkaa.

PALVELU

Rakennus-, purku- ja teollisuusjätteiden vastaanotto

Tehokierto tarjoaa sekalaisen rakennusjätteen ja puumateriaalien vastaanottopalvelua. Tehokierto kierrätysasemat sijaitsevat Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella. 

PALVELU

Raaka-aineiden valmistus ja myynti

Tehokierto prosessoi jätteistä energiatuotannon raaka-aineita ja kierrätysraaka-aineita. Hyödyntämis- ja kierrätysaste on lähes 100%. Valmistamme ja myymme puumurskeraaka-aineita lämmön ja energian tuotantoon.

PALVELU

Rakennus-, purku- ja teollisuusjätteiden käsittelypalvelu​

Tehokierron uuden edistyksellisen toimintamallin avulla voidaan tarjota rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueella sijaitsee rakennusjätteiden mekaaninen käsittelylaitos, joka on mielenkiintoinen suunnannäyttäjä uusille kiertotalouden toimintamalleille.

PALVELU

Rakennustyömaiden ja teollisuuden jätehuolto kokonaispalveluna

Tuetaan asiakasta kiertotalouden sisällyttämiseksi koko liiketoimintaan ja kehitetään asiakkaan lähtökohdista yhdessä kiertotalouden konsepteja. Asiakasraportointi tukee asiakkaan tavoitteita.