TIETOA YRITYKSESTÄ

Tehokierto Oy

Tehokierto Oy on kiertotalousyhtiö Destaclean Oy:n ja kunnallisen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n yhteisyritys. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2020.

Destaclean on rakennus-, purku- ja teollisuusjätteen kierrättämiseen ja innovatiiviseen kierrätyskäyttöön erikoistunut yksityinen toimija. Kunnallisen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n pääasiallisena tehtävänä on käsitellä omistajakunnissa syntyvä yhdyskunta- ja biojäte. 

Kun toimijat yhdistävät voimansa, kaikki hyötyvät. Tehokierron uuden edistyksellisen toimintamallin avulla voidaan tarjota rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Rakennus- ja kuljetusliikkeet saavat parempaa palvelua. Samalla tiheä keruupisteiden verkosto vähentää kuljetuksista syntyviä päästöjä ja säästää lähialueen yrittäjien kustannuksia. Osaamisemme perustuu asiantuntevaan henkilöstöön, jolla on pitkä kokemus alalta, mm. kierrätysraaka-aineiden ja biopolttoaineiden valmistuksesta. Hyödynnämme ja sovellamme toiminnassamme uusinta kierrätysteknologiaa ja joustavaa kierrätyslogistiikkaa.

Tehokierto Oy vastaanottaa rakennus-, purku-, ja teollisuusjätettä Kiertokapula Oy:n kierrätysasemilla Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella. Lisäksi Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueella on rakennusjätteiden mekaaninen käsittelylaitos, joka tarjoaa palveluja myös ulkopuolisille toimijoille. Karanoja on kaikkineen mielenkiintoinen suunnannäyttäjä uudenlaisille toimintamalleille sekä kiinnostava esimerkki uudesta kiertotalousajattelusta. Yritysyhteistyö on olennainen osa jätteenkäsittelyalueesta kiertotalouskyläksi matkaa tekevän Karanojan alueen kehittämistä.

TEHOKIERTO OY

Ympäristö- ja laatupolitiikka

Tehokierto Oy on luotettava materiaalien kierrätysalan yritys. Yrityksemme tavoitteena on edistää rakennus- ja purkujätteiden sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Toiminnassamme edistetään jätehuollon energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden tavoitteiden toteutumista. Tehokierto toimii vastuullisesti, lakeja ja sääntöjä noudattaen. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme kulmakivinä ovat toiminnan laatu, jatkuvan parantamisen periaate, ympäristöohjelma sekä asiakastyytyväisyys.

Kannattava liiketoiminta on edellytys sille, että pystymme huolehtimaan ympäristö- ja sosiaalisesta vastuustamme. Kannattava liiketoiminta tarkoittaa taloudellisen lisäarvon tuottamista sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Kehitystoiminnassamme tähtäämme asiakkaidemme kiertotaloustavoitteiden tavoitteiden sekä raaka-aine- ja energiatehokkuuden edistämiseen. Pidämme tärkeänä, että toimintamme on ympäristöystävällistä ja vastaa asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien odotuksia. Onnistumisen perusta on ammattitaito sekä koko johdon ja henkilöstön sitoutuminen yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikan periaatteisiin.

Tanja Rytkönen
Tehokierto Oy, toimitusjohtaja