Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://tehokierto.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kun sivuston käyttäjät jättävät yhteydenottopyynnön sivuston kautta, keräämme lomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Tehokierto Oy (Tehokierto) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa.

Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme, liikekumppaniemme, työntekijöidemme sekä kaikkien yksityishenkilöiden henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön tietoturvavelvoitteita noudattaen.

Henkilötietoja ja tietosuojaa koskeva julkilausuma (Privacy Statement) kertoo, miten ja minkälaisia henkilötietoja keräämme, kuinka varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja tietoturvavelvoitteiden noudattamisen. Jos et hyväksy sitä, miten henkilötietojasi käsitellään julkilausuman mukaisesti, pyydämme, että ilmoitat asiasta meille.

Henkilötiedot ja käsittelyn peruste

Henkilötiedolla tarkoitetaan tässä julkilausumassa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (“rekisteröity”) liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitamme kaikkia toimintoja, joita kohdistamme henkilötietoihin, esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, käsittelemistä, säilyttämistä ja poistamista.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla asiakkuuksien hoito, sopimuksiin liittyvien tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sekä Tehokierron tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen. Käsittelyperusteena voi olla myös markkinointi, myynti, viestintä, rekrytointi tai henkilön itsensä suostumus.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tehokierto Oy
Mänkimiehentie 10, FI-02780 Espoo
Y-tunnus: 3091325-7
Kotipaikka: Hämeenlinna

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilönä toimii Tehokierto Oy:ssä Anna Sopula, anna.sopula@tehokierto.fi, +358 40 500 8933