VASTUULLISTA KIERRÄTYSTÄ ENERGIATEHOKKAASTI

Uusi toimintamalli rakennus- ja teollisuusjätteen kierrättämiseen

Tehokierron uuden edistyksellisen toimintamallin avulla voidaan tarjota rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Osaamisemme perustuu asiantuntevaan henkilöstöön, jolla on pitkä kokemus alalta, mm. kierrätysraaka-aineiden ja biopolttoaineiden valmistuksesta. Hyödynnämme ja sovellamme toiminnassamme uusinta kierrätysteknologiaa ja joustavaa kierrätyslogistiikkaa.

PALVELU

Rakennusjätteen vastaanotto

Tehokierto tarjoaa sekalaisen rakennus- ja purkujätteen sekä puumateriaalien vastaanottopalvelua. Tehokierto kierrätysasemat sijaitsevat Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella. 

PALVELU

Raaka-aineiden valmistus ja myynti

Tehokierto prosessoi jätteistä energiatuotannon raaka-aineita tai kierrätysraaka-aineita. Hyödyntämis- ja kierrätysaste on lähes 100%. Vain 1-2 prosenttia jätejakeista joutuu loppusijoitukseen.

Valmistamme ja myymme puhtausasteeltaan kahta puumurskeraaka-ainetta lämmön ja energian tuotantoon. Puhdasta puumursketta, mikä vastaa luonnon puun puhtautta sekä jätteenpolttoluvan vaatimaa puumursketta, mikä sisältää epäpuhtauksia.

Jokaisesta toimituserästä otamme näytteet murske-erän laadun varmistamiseksi. Näytteet analysoidaan laboratoriossa, jolloin saadaan tiedot lämpöarvosta ja puhtausasteesta.

PALVELU

Rakennus-, purku- ja teollisuusjätteiden käsittelypalvelu​

Tehokierron uuden edistyksellisen toimintamallin avulla voidaan tarjota rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Osaamisemme perustuu asiantuntevaan henkilöstöön, jolla on pitkä kokemus alalta, mm. kierrätysraaka-aineiden ja biopolttoaineiden valmistuksesta. Hyödynnämme ja sovellamme toiminnassamme uusinta kierrätysteknologiaa ja joustavaa kierrätyslogistiikkaa.

Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueella sijaitsee rakennusjätteiden mekaaninen käsittelylaitos, joka tarjoaa palveluja myös ulkopuolisille toimijoille. Tehokierron Hämeenlinnan kierrätysasema on mielenkiintoinen suunnannäyttäjä uusille toimintamalleille sekä kiinnostava esimerkki uudesta kiertotalousajattelusta.

PALVELU

Jätehuollon kokonaispalvelu työmaille ja teollisuuteen

Tehokierron kokonaispalvelu tekee jätehuollosta sujuvaa. Kokonaispalvelu sisältää jätehuoltosuunnitelman, lajitteluohjeet sekä nimetyn vastuuhenkilön. Tehokierron vastuuhenkilö opastaa jätteiden lajittelussa ja henkilöstön perehdytyksessä. Jätehuoltosuunnitelmassa määritellään kohteen keräys- ja kuljetusvälineet. Tehokierron asiakasportaalista saadaan kohteen reaaliaikaiset raportit jätekertymästä. Raporteista on helppo seurata kertymiä jätelajeittain sekä materiaali- ja energiahyötykäyttöasteita. Tarjoamme kaikille asiakkallemme raportointiportaalin käytön veloituksetta.

KOHTEEN VASTUUHENKILÖ

Helposti henkilökohtaista palvelua juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Nimetty Tehokierto-vastuuhenkilö palvelee kohdettasi ja on tavoitettavissa kasvotusten, puhelimitse ja sähköpostitse.

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

Jätehuoltosuunnitelmassa määritellään kaikki kerättävät jätejakeet. Tehokierrolla on laaja valikoima erilaisia keräysvälineitä, joista valitaan parhaat kohteesi tarpeisiin. Jätehuoltosuunnitelmaan merkitään tyhjennykset tilauksesta tai säännöllisin välein sovitun mukaisesti. Kohteeseen toimitetaan lajitteluohjeet henkilöstölle. Jätehuoltosuunnitelma on muokattavissa ja sitä päivitetään kohteen toiminnan muuttuessa.

PEREHDYTYS JA OPASTUS

Tehokierto-kokonaispalvelun käyttöönotto sisältää perehdytyksenhenkilöstölle. Olemme tukena myös perehdytyksen jälkeen ja annamme mielellämme lisätietoja aina tarvittaessa.

ASIAKASPORTAALI

Ei enää exceleiden täyttöä, graafien työstöä eikä datan monimutkaista analysointia. Tehokierto-asiakasportaalista on helppo seurata reaaliajassa jätekertymiä ja tapahtumia. Asiakasportaalista näkyvät kustannustiedot sekä materiaali- ja energiahyötykäyttöasteet. Asiakasportaali on selkeä ja helppo käyttää.