VASTUULLISTA KIERRÄTYSTÄ ENERGIATEHOKKAASTI

Uusi toimintamalli rakennus- ja teollisuusjätteen kierrättämiseen

Tehokierron uuden edistyksellisen toimintamallin avulla voidaan tarjota rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Osaamisemme perustuu asiantuntevaan henkilöstöön, jolla on pitkä kokemus alalta, mm. kierrätysraaka-aineiden ja biopolttoaineiden valmistuksesta. Hyödynnämme ja sovellamme toiminnassamme uusinta kierrätysteknologiaa ja joustavaa kierrätyslogistiikkaa.

PALVELU

Rakennusjätteen vastaanotto

Tehokierto tarjoaa sekalaisen rakennus- ja purkujätteen sekä puumateriaalien vastaanottopalvelua. Tehokierto kierrätysasemat sijaitsevat Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella. 

PALVELU

Raaka-aineiden valmistus ja myynti

Tehokierto prosessoi jätteistä energiatuotannon raaka-aineita tai kierrätysraaka-aineita. Hyödyntämis- ja kierrätysaste on lähes 100%. Vain 1-2 prosenttia jätejakeista joutuu loppusijoitukseen.

Valmistamme ja myymme puhtausasteeltaan kahta puumurskeraaka-ainetta lämmön ja energian tuotantoon. Puhdasta puumursketta, mikä vastaa luonnon puun puhtautta sekä jätteenpolttoluvan vaatimaa puumursketta, mikä sisältää epäpuhtauksia.

Jokaisesta toimituserästä otamme näytteet murske-erän laadun varmistamiseksi. Näytteet analysoidaan laboratoriossa, jolloin saadaan tiedot lämpöarvosta ja puhtausasteesta.

PALVELU

Rakennus-, purku- ja teollisuusjätteiden käsittelypalvelu​

Tehokierron uuden edistyksellisen toimintamallin avulla voidaan tarjota rakennus- ja purkujätteen entistä parempaa ja tehokkaampaa kierrätystä. Osaamisemme perustuu asiantuntevaan henkilöstöön, jolla on pitkä kokemus alalta, mm. kierrätysraaka-aineiden ja biopolttoaineiden valmistuksesta. Hyödynnämme ja sovellamme toiminnassamme uusinta kierrätysteknologiaa ja joustavaa kierrätyslogistiikkaa.

Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueella sijaitsee rakennusjätteiden mekaaninen käsittelylaitos, joka tarjoaa palveluja myös ulkopuolisille toimijoille. Tehokierron Hämeenlinnan kierrätysasema on mielenkiintoinen suunnannäyttäjä uusille toimintamalleille sekä kiinnostava esimerkki uudesta kiertotalousajattelusta.